پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد

موضوع: فنی و مهندسی >

نویسنده: روح الله محمدجانی


چکیده:

پوسته های استوانه ای تقویت شده یکی از المان های پرکاربرد در سازه های مهندسی هستند که بطور گسترده ای در مجموعه ی وسیعی از سازه های فضایی و زیر آبی نظیر موشک ها، راکت های پیشران شاتل، زیر دریایی ها و ... کاربرد دارند. بر این اساس، اطلاع از رفتار استحکامی (نحوه ی توزیع تنش بین اجزای مختلف سازه) و کمانشی پوسته ی تقویت نشده و همچنین تأثیرات تقویت کننده‌ها و گشودگی‌ها بر رفتار یادشده، برای طراحی صحیح و بهینه ی چنین سازه‌هایی، به جهت اطمینان از عملکرد و استحکام آنها، بسیار ضروری می‌ ...